7 dingen uit New York die deze zomer een trend worden (2024)

1. Bier, braadworst & borsten

U denkt dat Amerika een chauvinistische natie is en dat die gekke yanks zich alleen bezighouden met patriottisch vlagvertoon en andere nationalistische flauwekul? Stop! U denkt in cliché's. U moet eens in het Meatpacking District in de Grote Appel langskomen. In sommige barren van dit hipsterkwartier in New York is Duits de voertaal. Zie dit bord van deze biertent. Braadworsten, Gewürztraminer en pilsner uit de tap, opgediend door deernes met gevulde cups.

7 dingen uit New York die deze zomer een trend worden (1)

In East Village kun je Germaans bunkeren in Zum Schneider tot je eruit ziet als Frans Jozef Strauss. En dat is niet het enige vreemde hier. Een paar straten verwijderd van de beste Biergarten in New York kunt u in Le District, een soort chique La Place, naar Franssprekende koks luisteren die discussiëren over de juiste receptuur van Coq au vin.

Waar we ons in Nederland gewetensvol wentelen in smakeloze plattelandsproducten dompelt New York zich onder in de vette vreetcultuur van het oude continent. Hier mag je genieten van de lage kunsten. Ter illustratie: The Wall Street Journal categoriseerde de gegevens van de meest populaire jukeboxnummers per wijk. Dat loopt dus van Journey (Financial District) en Beyoncé (Greenwich Village), naar The Stones (Dumbo) en Disclosure in South Harlem en van Romeo Santos in Brooklyn naar Susan Boyle in Upper West Side. Dit is de melding pot, zoals die ooit bedoeld was, snobs!

2. Museumdaten is het nieuwe Tinderen

Nog geen jonge vriendin of lekkere nieuwe vriend? Snel naar het gerestaureerde Whitney Museum, want daar treft u hongerige vrijgezelle soortgenoten. U kunt ook ronddwalen op verdiepingen vol met moderne Amerikaanse kunst of een panoramisch org*sme beleven als u in het vers gewitte trappenhuis uitkijkt over de Hudson, maar daar komt u niet echt voor. Geef toe! Die schilderijen van Jasper Johns, Jackson Pollock en Georgia O' Keeffe heeft u al veel te vaak gezien (anders doet u maar alsof). Bezienswaardiger zijn die mensexemplaren die ineens naast u opduiken in die hallen. De bezoekers in het Whitney zijn belachelijk knap, idioot erudiet en van een schoonheid die u alleen aantreft op gemanipuleerde afbeeldingen uit de digitale wereld. In Amsterdam doet Wimpie Pijbes ook z’n best om de jonge intelligentia het Rijks binnen te lokken, maar zijn pogingen om het museum om te toveren tot een datinghal blijft toch steken in provinciaalse blufpoker en corporale dikdoenerij op DWDD-niveau.

3. Black is the new middleclass

Toppunt van integratie? Midwoodstreet in Brooklyn. In de lage landen blijven we maar jammeren over de moslims en hun onaangepaste gesis, maar dat hebben we toch deels aan onszelf te wijten. Zonder uitkeringen en subsidies gaan mensen vanzelf iets ondernemen om uit de goot te kruipen. In Midwoodstreet woont de zwarte middenklasse (denk aan keurige Obama gezinnen) gebroederlijk samen met keppeltjes die met een bal onder de arm naar het voetbalveld wandelen. Hier staat de gemeenschap zondags samen de straat te schrobben, en worden zwarte rotjochies die in de A-train propjes op de hoed van een meneer met pijpekrullen gooien even corrigerend apart genomen. ’Do you think that’s funny? That’s not funny at all, buddy!’ Humor, relativering in plaats van verongelijkt moralisme en geveinsd engagement. Niet voor niets dat 'Blackish', een komedie over een upperclass zwarte familie goed scoort, ook onder blanken.

4. Voetbal is voor intellectuelen

Bent u hip dan gaat u (man/vrouw) naar voetbal, het liefst met een sportboek uit de New York Times Top 10 onder de arm. Op Coney Island speelt New York Cosmos wedstrijden in een honkbalstation dat huist op het terrein van een door zeezout aangevreten roestige kermis. Vanuit het reuzenrad heeft u het perfecte uitzicht op het veld en de Atlantische Oceaan. Raul, de voormalige topscorer van Europa, geeft steekpassjes die je langs een liniaal kan leggen terwijl Woody Allen lookalikes met hun jonge vriendinnen hem bewonderen alsof hij Gérard Depardieu is.

Niks geen dom gescheld, maar analyses over looplijnen en balaannames die verder reiken dan het pompeuze voetbalgebra op de Nederlandse buis. Voetbal is de jazzmuziek onder de sport in Amerika. Cosmos heeft als doel om de spelers de wereld te leren kennen. Ooit speelden Neeskens, Beckenbauer en Pele voor de Cosmos, nu staan er Ivy-league studenten op het veld, zoals de nieuwe superspits Luckymore Mkosana uit Zimbabwe. Haal die man naar de Arena en Ajax wordt kampioen, beste Frank de Boer! Op Coney Island spelen ze nog voetbal voor de coach.

5. Blote buiken

Buiken als geribbeld rubber. Dat is de nieuwe trend in New York. Sommige dames moeten wel even naar de sportschool, maar als u zich eenmaal scheel heeft geworkout doet u gewoon mee in de zomerse ratrace. De buik mag worden getoond, dames! Niet ho*rig, zoals Madonna, maar als teken van lichamelijke opoffering. Weet je wie dat al aardig snapt? Beertje van Beers. Altijd al avant-garde geweest, die meid.

7 dingen uit New York die deze zomer een trend worden (4)

6. Dertigers met een hond

Dertigers kunnen nog in Manhattan wonen. Die hebben genoeg aan 50 vierkante meter en hebben aan een miljoen vastgoedspeelgeld genoeg om volgens de laatste designtips uit zo'n Condé Nast glimblad te kunnen leven. Gebrek aan leefmeters is een van de grootste zorgen voor de jongurbane hippert. New Yorkse storage bedrijven zijn al aan een prijzenoorlog begonnen. In dit comfortabele leven is helaas geen plaats voor nageslacht. Om de leegte op te vullen, nemen de stellen daarom een hond. De stad is vergeven van hoogopgeleide types die met harige viervoeters over straat stiefelen. Dat zijn dus niet van die kuttenlikkertjes van Paris Hilton en ook geen afschrikwekkende kamperpitbulls van de uberproleet, maar gedistingeerde zwarte vuilnisbakkies. Als u per ongeluk toch zwanger raakt, vlucht u naar de betaalbare buitenwijken (Brooklyn, Harlem of Queens) of even buiten New York, in zo'n vinexgat aan de Hudson. Dan kan dat beestje in die kinderwagen later gewoon de tuin in kruipen.

7. The art of neglecting

In de lage landen gaan we met woorden om alsof we handgranaten naar elkaar werpen. Zodra iemand ergens de pin uit de conversatie trekt begint iedereen hysterisch schreeuwend en vingerzwaaiend weg te rennen. In Nederland maken we ons druk als iemand 'f*ck de Koning' zegt. Ach, toch! In Amerika worden beledigingen tenminste op waarde geschat. Anti-moslimhysterica Pam Geller wordt in de USA verdedigd door progressieve lui die menen dat ook hatelijke waanzin bijdraagt aan het debat. Aan de andere kant staan rechtse vrijheidsprekende houwdegens hier meewarig te schudden. Tuurlijk mag je alles zeggen, maar waarom zou je het doen? En doorrrrr gaat iedereen weer. Hier maken ze geen onderscheid tussen Je Suis Charlie of Je Suis Pammie. Leven en laten leven. In de lage landen nemen we elkaar de ganse dag de maat in ondraaglijke onverdraagzaamheid. In Amerika zijn ze een stap verder. Hier is negeren van dom geschreeuw tot kunst verheven.

7 dingen uit New York die deze zomer een trend worden (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 5610

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.